Powrót do listy

Wincenty Pławiński


Pławiński

Wincenty

Justyn

00.00.1904

Okolica

wietryński

Okolica

wietryński

witebska

Polak

kołchoźnik

Areszt

12.01.1938

Wyrok

26.02.1938

Komisja NKWD ZSRR i Prokurator ZSRR

art. 68 kk BSRR - agent polskiego wywiadu

najwyższy wymiar kary

Śmierć

23.03.1938

Mińsk

Rehabilitacja

12.10.1959

Trybunał Wojskowy Białoruskiego Okręgu Wojskowego

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Białoruski "Memoriał"\UKGB Obwodu Witebskiego\8556-P