Powrót do listy

Salomon Pleskowski


Pleskowski

Salomon

Adam

00.00.1882

Wyrły

luciński

witebska

Leningrad

Polak

bezpartyjny

Areszt

08.10.1937

Wyrok

21.10.1937

Komisja NKWD i Prokuratury ZSRR

art. 58-1a-9-11 kk RFSRR

Śmierć

30.10.1937

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Leningradzka księga pamięci: 1937-1938