Powrót do listy

Kazimierz Polityk


Polityk

Kazimierz

Feliks

00.00.1893

Piadyń

behomelski

Witebsk

witebski

witebska

Polak

palacz

Areszt

18.07.1938

Wyrok

28.09.1938

trójka

art. 68, 2, 6 kk BSRR - szpiegostwo na rzecz Polski

najwyższy wymiar kary

Śmierć

13.10.1938

Rehabilitacja

26.03.1963

Trybunał Wojskowy Białoruskiego Okręgu Wojskowego

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Białoruski "Memoriał"\UKGB Obwodu Witebskiego\12443-P