Powrót do listy

Ignacy Poliszczuk


Poliszczuk

Ignacy

Stefan

00.00.1886

Blizny

grodzieńska

Białoruś

Czełbas

kaniewski

Polak

podstawowe

pracownik kolei

bezpartyjny

Areszt

02.11.1937

Wyrok

25.11.1937

Komisja przy NKWD ZSRR

kontrrewolucyjna agitacja nacjonalistyczna, oczernianie przywódców WKP(b) i rządu

rozstrzelanie

Śmierć

03.12.1937

Rehabilitacja

10.03.1959

Kolegium Wojskowe ds. Karnych Sądu Najwyższego RFSRR

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Księga pamięci Kraju Krasnodarskiego