Powrót do listy

Bazyli Polakow-Sielicki


Polakow-Sielicki

Bazyli

Mitrofan

00.00.1904

Sożino

smoleński

Białoruś

Kołpaszewo

tomska

Polak

podstawowe

Kołpaszewo

bezpartyjny

Areszt

16.06.1938

Wyrok

04.10.1938

polska kontrrewolucyjna organizacja nacjonalistyczna

rozstrzelanie

Śmierć

18.10.1938

Rehabilitacja

00.11.1956

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Księga pamięci Obwodu Tomskiego