Powrót do listy

Marek Popkowicz


Popkowicz

Marek

Teodor

00.00.1908

Wilno

Polska

Lanino

zdwiński

nowosybirska

Polak

średnie

dyrektor

Areszt

30.04.1938

Wyrok

04.10.1938

trójka UNKWD Obwodu Nowosybirskiego

członek kontrewolucyjnej dywersyjnej organizacji powstańczej (art. 58-2-7-9-10-11 kk RFSRR)

rozstrzelanie

Śmierć

21.10.1938

Rehabilitacja

09.04.1957

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Księga pamięci Obwodu Nowosybirskiego