Powrót do listy

Trofim Popow


Popow

Trofim

Nikita

00.00.1888

Wilno

Polska

Białystok

kriwoszeiński

tomska

Polak

bezpartyjny

Areszt

11.02.1938

Wyrok

09.04.1938

Polska Organizacja Wojskowa

rozstrzelanie

Śmierć

14.05.1938

Rehabilitacja

07.09.1955

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Księga pamięci Obwodu Tomskiego