Powrót do listy

Bazyli Postoluk


Postoluk

Bazyli

Onufry

00.00.1905

grodzieńska

Smirnowo

Polak

członek kołchozu

Areszt

18.12.1937

Wyrok

11.02.1938

Kolegium Specjalne przy NKWD ZSRR

art. 58-2, 9, 11

najwyższy wymiar kary

Śmierć

28.02.1938

Barnauł

Rehabilitacja

10.10.1959

Kolegium Sądu Najwyższego RFSRR

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Księga pamięci Kraju Ałtajskiego