Powrót do listy

Piotr Prygun


Prygun

Piotr

Marian

00.00.1896

Łakietczino

szumiliński

witebska

Łakietczino

szumiliński

witebska

Polak

analfabeta

kołchoźnik

Areszt

10.03.1938

Wyrok

25.05.1938

Komisja NKWD ZSRR i Prokurator ZSRR

art. 69, art. 72676 kk BSRR - członek POW, działalność antysowiecka

najwyższy wymiar kary

Śmierć

13.07.1938

Witebsk

Rehabilitacja

12.12.1973

Trybunał Wojskowy Białoruskiego Okręgu Wojskowego

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Białoruski "Memoriał"\UKGB Obwodu Witebskiego\13930-P