Powrót do listy

Robert Bobaszyński


Bobaszyński

Robert

Michał

00.00.1908

Łuczesa

witebski

Sosnowka

witebski

witebska

Polak

strażak

kopalnia torfu "Gorodnianskij moch"

Areszt

01.11.1937

Wyrok

13.11.1937

Komisja NKWD ZSRR i Prokurator ZSRR

art. 64, 68, 71, art. 72, 76 - członek POW

najwyższy wymiar kary

Śmierć

18.01.1938

Witebsk

Rehabilitacja

18.03.1958

Trybunał Wojskowy Białoruskiego Okręgu Wojskowego

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Białoruski "Memoriał"\UKGB Obwodu Witebskiego\7046-P