Powrót do listy

Stanisław Proński


Proński

Stanisław

Jan

00.00.1883

Michilewszczyzna

grodzieński

grodzieńska

Białystok

kriwoszeiński

tomska

Polak

podstawowe

stolarz

bezpartyjny

Areszt

14.01.1938

Wyrok

10.02.1938

Polska Organizacja Wojskowa

rozstrzelanie

Śmierć

01.04.1938

Rehabilitacja

00.04.1958

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Księga pamięci Obwodu Tomskiego