Powrót do listy

Ludwik Prosołowicz


Prosołowicz

Ludwik

Ignacy

00.00.1866

Korzuny

szkłowski

Kriwoje

tołoczyński

witebska

Polak

analfabeta

kołchoźnik

Areszt

05.08.1937

Wyrok

15.09.1937

trójka

art. 72a kk BSRR - antysowiecka agitacja

najwyższy wymiar kary

Śmierć

30.09.1937

Rehabilitacja

09.05.1960

Witebski Sąd Obwodowy

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Białoruski "Memoriał"\UKGB Obwodu Witebskiego\9498-P