Powrót do listy

Fabian Puzynkiewicz


Puzynkiewicz

Fabian

Kleofas

00.00.1909

Ryga

Kniażicy

witebski

witebska

Polak

średnie

nauczyciel

Areszt

11.07.1938

Wyrok

29.09.1938

trójka

art. 68 kk BSRR - agent polskiego wywiadu

najwyższy wymiar kary

Śmierć

13.10.1938

Norylsk

Rehabilitacja

18.09.1989

Prokuratura Wojskowa Białoruskiego Okręgu Wojskowego

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Białoruski "Memoriał"\UKGB Obwodu Witebskiego