Powrót do listy

Józef Puchalski


Puchalski

Józef

Justyn

00.00.1887

Kraśnica

uszacki

Białoruś

Nowaje Życce

uszacki

witebska

Polak

niepełne podstawowe

przewodniczący

Areszt

16.12.1937

Wyrok

21.01.1938

Komisja NKWD ZSRR i Prokurator ZSRR

art. 68a kk BSRR - działalność kontrrewolucyjna

najwyższy wymiar kary

Śmierć

21.02.1938

Mińsk

Rehabilitacja

19.11.1959

Trybunał Wojskowy Białoruskiego Okręgu Wojskowego

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Białoruski "Memoriał"\UKGB Obwodu Witebskiego\8619-p