Powrót do listy

Cyryl Pyż


Pyż

Cyryl

Julian

00.00.1888

Koszeli

bialski

grodzieńska

Polak

towaroznawca

członek WKP(b) 1930-1935

Areszt

10.12.1937

Wyrok

10.01.1938

Komisja NKWD i Prokuratury ZSRR

art. 58-10 kk RFSRR

najwyższy wymiar kary

Śmierć

15.01.1938

Leningrad

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Leningradzka księga pamięci: 1937-1938