Powrót do listy

Wacław Piasecki


Piasecki

Wacław

Walenty

00.00.1889

Warszawa

Pławsk

Polak

niższe

kandydat na członka WKP(b)

Areszt

25.08.1937

Wyrok

21.09.1937

Komisja NKWD ZSRR i Prokurator ZSRR

kontrrewolucyjna organizacja terrorystyczna

Śmierć

23.09.1937

Moskwa, Cmentarz Doński

Rehabilitacja

04.11.1968

Trybunał Wojskowy Moskiewskiego Okręgu Wojskowego

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Moskwa, spisy rozstrzelanych - Krematorium Dońskie