Powrót do listy

Anna Piaskowska


Piaskowska

Anna

Szymon

00.00.1907

Lublin

Polska

Porchow

leningradzka

Polka

maszynistka

bezpartyjny

Areszt

16.09.1937

Wyrok

02.12.1937

Komisja NKWD i Prokuratury ZSRR

art. 58-6 kk RFSRR

Śmierć

08.12.1937

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Leningradzka księga pamięci: 1937-1938