Powrót do listy

Stefan Radziewicz


Radziewicz

Stefan

Jewsiej

00.00.1897

Połock

Polak

księgowy

Wiaźma

bezpartyjny

Areszt

02.08.1937

Wyrok

17.09.1937

NKWD i Prokurator ZSRR

rozstrzelanie

Śmierć

23.09.1937

Rehabilitacja

08.10.1957

Trybunał Wojskowy Nadbałtyckiego Okręgu Wojskowego

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Księga pamięci Obwodu Smoleńskiego\13888-s