Powrót do listy

Józef Radziejewski


Radziejewski

Józef

Ignacy

00.00.1904

Pyszno

lepelski

Pyszno

lepelski

witebska

Polak

niepełne podstawowe

maszynista

Areszt

19.10.1937

Wyrok

14.12.1937

Komisja NKWD ZSRR i Prokurator ZSRR

art. 68, 71 kk BSRR - agent polskiego wywiadu

najwyższy wymiar kary

Śmierć

27.01.1938

Orsza

Rehabilitacja

26.10.1959

Trybunał Wojskowy Białoruskiego Okręgu Wojskowego

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Białoruski "Memoriał"\UKGB Obwodu Witebskiego\8566-p