Powrót do listy

Wawrzyniec Radziszewski


Radziszewski

Wawrzyniec

Jan

00.00.1895

Mołodoleck

uszacki

kirpicznyj zawod № 38

orszański

witebska

Polak

podstawowe

robotnik

Areszt

17.12.1937

Wyrok

21.01.1938

Komisja NKWD ZSRR i Prokurator ZSRR

art. 68, 71 kk BSRR - agent polskiego wywiadu

najwyższy wymiar kary

Śmierć

20.02.1938

Rehabilitacja

16.11.1959

Trybunał Wojskowy Białoruskiego Okręgu Wojskowego

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Białoruski "Memoriał"\UKGB Obwodu Witebskiego\8614-p