Powrót do listy

Mikołaj Radkowski


Radkowski

Mikołaj

Zachar

00.00.1906

Szinian

Murmańsk

Polak

ślusarz

Areszt

08.12.1937

Wyrok

12.01.1938

Komisja NKWD i Prokuratury ZSRR

art. 58-6-11 kk

najwyższy wymiar kary

Śmierć

18.01.1938

Leningrad

Rehabilitacja

29.03.1958

Trybunał Wojskowy Północnego Okręgu Wojskowego

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Księga pamięci Obwodu Murmańskiego