Powrót do listy

Zofia Radźko


Radźko

Zofia

Antoni

00.00.1897

Diczki

zasławski

Diczki

zasławski

mińska

Polka

analfabetka

kołchoźnica

Areszt

11.09.1937

Wyrok

13.11.1937

Komisja NKWD ZSRR i Prokurator ZSRR

art. 68 kk BSRR - agent polskiego wywiadu

najwyższy wymiar kary

Śmierć

25.11.1937

Orsza

Rehabilitacja

27.03.1989

Prokuratura Wojskowa Białoruskiego Okręgu Wojskowego

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Białoruski "Memoriał"\KGB RB\21758-s