Powrót do listy

Stanisław Rajko


Rajko

Stanisław

Michał

00.00.1873

Starokonstantinow

kijowska

Witebsk

witebski

witebska

Polak

wyższe

ksiądz

Witebsk

Areszt

13.02.1937

Wyrok

25.08.1937

Komisja NKWD ZSRR i Prokurator ZSRR

art. 68, 64, art. 72 kk BSRR - szpiegostwo na rzecz Polski

najwyższy wymiar kary

Śmierć

27.08.1937

Rehabilitacja

16.10.1989

Prokuratura Wojskowa Białoruskiego Okręgu Wojskowego

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Białoruski "Memoriał"\UKGB Obwodu Witebskiego