Powrót do listy

Antoni Rancew


Rancew

Antoni

Wincenty

00.00.1880

Radkowo

słucki

mińska

Chimiczi

krasnopolski

mohylewska

Polak

niepełne podstawowe

kołchoźnik

Areszt

25.07.1938

Wyrok

11.10.1938

trójka

art. 68 - szpiegostwo

najwyższy wymiar kary

Śmierć

29.10.1938

Mińsk

Rehabilitacja

16.04.1989

Prokuratura Wojskowa Białoruskiego Okręgu Wojskowego

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Białoruski "Memoriał"\UKGB Obwodu Mohylewskiego\13872 SN