Powrót do listy

Adolf Raugiewicz


Raugiewicz

Adolf

Szymon

00.00.1894

Ryga

Leningrad

Polak

pracownik kolei

członek WKP(b) 1918-1937

Areszt

04.09.1937

Wyrok

05.01.1938

Komisja NKWD i Prokuratury ZSRR

art. 58-8-9-10-11 kk RFSRR

najwyższy wymiar kary

Śmierć

22.01.1938

Leningrad

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Leningradzka księga pamięci, tom 8 (w przygotowaniu)