Powrót do listy

Józef Rejer


Rejer

Józef

Stanisław

00.00.1895

Szewino

rossoński

Szewino

rossoński

witebska

Polak

kołchoźnik

Areszt

00.00.1937

Wyrok

19.10.1937

trójka

art. 72, 76 kk BSRR - członek organizacji kontrrewolucyjnej

10 lat ITŁ

Łagier

Chabarowski Kraj

Śmierć

20.02.1945

Chabarowski Kraj

Rehabilitacja

28.11.1959

Witebski Sąd Obwodowy

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Białoruski "Memoriał"\UKGB Obwodu Witebskiego\8259-P