Powrót do listy

Kazimierz Reut


Reut

Kazimierz

Józef

00.00.1902

Huta

krupski

mińska

Torcziłowo

orszański

witebska

Polak

podstawowe

pracownik sezonowy

Areszt

08.08.1937

Wyrok

29.08.1937

trójka

art. 72 kk BSRR - antysowiecka agitacja, ucieczka z zesłania

najwyższy wymiar kary

Śmierć

23.09.1937

Orsza

Rehabilitacja

30.09.1989

Prokurator Obwodu Witebskiego

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Białoruski "Memoriał"\UKGB Obwodu Witebskiego