Powrót do listy

Stanisław Rzeucki


Rzeucki

Stanisław

Jan

00.00.1895

Szilino

borysowski

mińska

Polak

pracownik kolei

Nowosady

Areszt

05.10.1937

Wyrok

11.10.1937

trójka

70, art. 72, 74 kk BSRR - współdziałanie z białopolakami, działalność wywrotowa w kołchozie

najwyższy wymiar kary, konfiskata majątku

Śmierć

23.10.1937

Rehabilitacja

22.05.1959

Kolegium Sądowe ds. karnych Sądu Najwyższego BSRR

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Białoruski "Memoriał"\KGB RB\14038-s