Powrót do listy

Henryk Rzeczycki


Rzeczycki

Henryk

Kazimierz

00.00.1892

Wieligi

smoleńska

Witebsk

witebski

witebska

Polak

robotnik

Areszt

00.00.1937

Wyrok

05.01.1938

Komisja NKWD ZSRR i Prokurator ZSRR

62, 71, art. 72, 76 kk BSRR - członek organizacji kontrrewolucyjnej

najwyższy wymiar kary

Śmierć

28.01.1938

Rehabilitacja

16.03.1959

Sąd Najwyższy BSRR

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Białoruski "Memoriał"\UKGB Obwodu Witebskiego\6278-P