Powrót do listy

Feliks Bobrowski


Bobrowski

Feliks

Romuald

00.00.1903

Reżiszcze

czerwieński

mińska

Borysów

borysowski

mińska

Polak

średnie

nauczyciel

szkoła średnia

Areszt

00.00.1937

Wyrok

10.01.1938

Komisja NKWD ZSRR i Prokurator ZSRR

art. 68 kk BSRR - agent polskiego wywiadu

najwyższy wymiar kary

Śmierć

28.01.1938

Orsza

Rehabilitacja

22.10.1957

Trybunał Wojskowy Białoruskiego Okręgu Wojskowego

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Białoruski "Memoriał"\KGB RB\11196-s