Powrót do listy

Ludwik Rogoziński


Rogoziński

Ludwik

Sidor

00.00.1901

Łuck

wołyńska

Kochanowo

tołoczyński

witebska

Polak

podstawowe

robotnik

Kochanowo

Areszt

19.01.1938

Wyrok

03.07.1938

Kolegium Specjalne

art. 58-10 kk RFSRR - antysowiecka agitacja

5 lat ITŁ

Łagier

Kargopolłag

archangielska

Śmierć

23.03.1942

Kargopolłag

Rehabilitacja

11.03.1958

Trybunał Wojskowy Białoruskiego Okręgu Wojskowego

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Białoruski "Memoriał"\UKGB Obwodu Witebskiego\7054-P