Powrót do listy

Sawelij Rogonicz


Rogonicz

Sawelij

Jan

00.00.1876

Lublin

Polska

Okoniesznikowo

okoniesznikowski

omska

Polak

Areszt

30.05.1938

Wyrok

16.10.1938

trójka przy UNKWD Obwodu Omskiego

art. 58-10 kk RFSRR

najwyższy wymiar kary

Śmierć

23.10.1938

Omsk

Rehabilitacja

22.12.1956

prezydium Omskiego Sądu Obwodowego

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Księga pamięci Obwodu Omskiego\P-4590