Powrót do listy

Józef Rodziewicz


Rodziewicz

Józef

Ludwik

00.00.1891

Wał

borysowski

mińska

Irkuck

Polak

małopiśmienny

sadownik, ogrodnik

bezpartyjny

Areszt

10.10.1937

Wyrok

14.11.1937

NKWD ZSRR i Prokurator ZSRR

art. 58-1"a" kk RFSRR

najwyższy wymiar kary

Śmierć

25.11.1937

Irkuck

Rehabilitacja

21.10.1958

Trybunał Wojskowy Zabajkalskiego Okręgu Wojskowego

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Księga pamięci Obwodu Irkuckiego\7686