Powrót do listy

Włodzimierz Rodyk


Rodyk

Włodzimierz

Antoni

00.00.1873

Dubrowo

oswiejski

Dubrowo

oswiejski

witebska

Polak

analfabeta

Areszt

21.07.1937

Wyrok

14.08.1937

trójka

art. 72 kk BSRR - antysowiecka agitacja

10 lat ITŁ

Łagier

Wiatłag

Śmierć

22.01.1942

Wiatłag

Rehabilitacja

30.10.1989

Prokuratura Obwodu Witebskiego

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Białoruski "Memoriał"\UKGB Obwodu Witebskiego\20230-P