Powrót do listy

Wincenty Rożnowski


Rożnowski

Wincenty

Adam

00.00.1866

Ostrow

uszacki

Lepel

lepelski

witebska

Polak

niepełne podstawowe

kołchoźnik

Areszt

06.08.1937

Wyrok

08.12.1937

trójka

art. 68, 71 kk BSRR - szpiegostwo na rzecz Polski

najwyższy wymiar kary

Śmierć

27.01.1938

Rehabilitacja

09.10.1989

Prokuratura Wojskowa Białoruskiego Okręgu Wojskowego

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Białoruski "Memoriał"\UKGB Obwodu Witebskiego