Powrót do listy

Antoni Romanowski


Romanowski

Antoni

Grzegorz

00.00.1893

Sosnowka

kurlandzka

Polak

palacz

bezpartyjny

Areszt

18.01.1938

Wyrok

03.03.1938

trójka UNKWD Obwodu Smoleńskiego

art. 58 - 6

rozstrzelanie

Śmierć

14.03.1938

Rehabilitacja

02.03.1959

Trybunał Wojskowy Moskiewskiego Okręgu Wojskowego

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Księga pamięci Obwodu Smoleńskiego\16439-s