Powrót do listy

Bazyli Romańko


Romańko

Bazyli

Mikołaj

00.00.1897

grodzieńska

s.-bardiński

Polak

Areszt

30.08.1937

Wyrok

16.11.1937

Kolegium Specjalne przy NKWD ZSRR

art. 58-2, 8, 9, 11

najwyższy wymiar kary

Śmierć

06.12.1937

Bijsk

Rehabilitacja

15.04.1958

Trybunał Wojskowy Syberyjskiego Okręgu Wojskowego

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Księga pamięci Kraju Ałtajskiego