Powrót do listy

Klemens Romaniuk


Romaniuk

Klemens

Teodor

00.00.1885

Polska

szypunowski

Polak

kasjer

Szipunowo

Areszt

23.08.1937

Wyrok

25.11.1937

Kolegium Specjalne przy NKWD ZSRR

art. 58-6, 10, 11

najwyższy wymiar kary

Śmierć

22.01.1938

Barnauł

Rehabilitacja

06.09.1957

Trybunał Wojskowy Syberyjskiego Okręgu Wojskowego

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Księga pamięci Kraju Ałtajskiego