Powrót do listy

Witalis Rostowski


Rostowski

Witalis

Jegor

00.00.1889

Polska

Łokot

łoktiewski

Polak

cieśla

Areszt

21.12.1937

Wyrok

11.02.1938

Kolegium Specjalne przy NKWD ZSRR

art. 58-2, 6, 9, 11

najwyższy wymiar kary

Śmierć

28.02.1938

Barnauł

Rehabilitacja

25.04.1989

prokuratura Kraju Ałtajskiego

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Księga pamięci Kraju Ałtajskiego