Powrót do listy

Jan Rostowski


Rostowski

Jan

Franciszek

00.00.1908

Borisenkowo

wietryński

połocka

Dubrowka

wietryński

witebska

Polak

kołchoźnik

Areszt

02.02.1938

Wyrok

26.05.1938

Komisja NKWD ZSRR i Prokurator ZSRR

szpiegostwo

najwyższy wymiar kary

Śmierć

13.07.1938

Rehabilitacja

20.08.1959

Trybunał Wojskowy Białoruskiego Okręgu Wojskowego

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Białoruski "Memoriał"\UKGB Obwodu Witebskiego\8478-P