Powrót do listy

Hipolit Rudkowski


Rudkowski

Hipolit

Sawielij

00.00.1878

mińska

Jegoriewka

kormiłowski

omska

Polak

stróż

Areszt

13.03.1938

Wyrok

15.03.1938

trójka przy UNKWD Obwodu Omskiego

art. 58-10 kk RFSRR

najwyższy wymiar kary

Śmierć

23.03.1938

Omsk

Rehabilitacja

15.04.1963

prezydium Omskiego Sądu Obwodowego

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Księga pamięci Obwodu Omskiego\P-639