Powrót do listy

Franciszek Rudmin


Rudmin

Franciszek

Donat

00.00.1887

Gereni

dwiński

witebska

Irkuck

Polak

małopiśmienny

maszynista

Irkuck

bezpartyjny

Areszt

24.04.1938

Wyrok

29.05.1938

trójka UNKWD Obwodu Irkuckiego

art. -9, -11 kk RFSRR

najwyższy wymiar kary

Śmierć

01.06.1938

Irkuck

Rehabilitacja

02.04.1956

Komisja Obwodu Irkuckiego ds. Rewizji Spraw Karnych Osób Skazanych za Przestępstwa Kontrrewolucyjne

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Księga pamięci Obwodu Irkuckiego\5398