Powrót do listy

Witalis Bogdanowicz


Bogdanowicz

Witalis

Franciszek

00.00.1895

Lipawa

Krasnodar

Polak

urzędnik

Areszt

18.12.1937

Śmierć

22.01.1938

Rehabilitacja

23.09.1957

Trybunał Wojskowy Leningradzkiego Okręgu Wojskowego

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Księga pamięci Kraju Krasnodarskiego