Powrót do listy

Maria Rusiecka


Rusiecka

Maria

Józef

00.00.1887

Grippinszczyzna

lepelski

Byczkowszczina

uszacki

witebska

Polka

niepełne podstawowe

kołchoźnica

Areszt

31.10.1937

Wyrok

09.12.1937

Komisja NKWD ZSRR i Prokurator ZSRR

art. 68 kk BSRR - agent polskich organów wywiadowczych

najwyższy wymiar kary

Śmierć

27.01.1938

Orsza

Rehabilitacja

12.10.1989

Prokuratura Wojskowa Kabardyno-Bałkarskiego Okręgu Wojskowego

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Białoruski "Memoriał"\UKGB Obwodu Witebskiego