Powrót do listy

Piotr Rusowski


Rusowski

Piotr

Jan

00.00.1884

Stratenko

wołgopolski

kamieniecko-podolska

kaganowiczeski

omska

Polak

małopiśmienny

kowal

Areszt

23.09.1937

Wyrok

25.10.1937

trójka przy UNKWD Obwodu Omskiego

agitacja kontrrewolucyjna

najwyższy wymiar kary

Śmierć

29.10.1937

Omsk

Rehabilitacja

04.07.1989

Prokuratura Obwodu Omskiego

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Księga pamięci Obwodu Omskiego\P-9665