Powrót do listy

Jan Rutkowski


Rutkowski

Jan

Wiktor

00.00.1898

Rzeczyca

witebska

Ust-Ługa

kingisepski

leningradzka

Polak

bezpartyjny

Areszt

02.12.1937

Wyrok

11.01.1938

Komisja NKWD i Prokuratury ZSRR

art. 58-1a kk RFSRR

najwyższy wymiar kary

Śmierć

18.01.1938

Leningrad

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Leningradzka księga pamięci, tom 8 (w przygotowaniu)