Powrót do listy

Dominik Rychalski


Rychalski

Dominik

Leontyn

00.00.1880

Buziłowka

pokijewski

kijowska

Kasjanowka

czeremchowski

irkucka

Polak

małopiśmienny

fryzjer

czeremchowski

bezpartyjny

Areszt

25.05.1938

Wyrok

15.11.1938

trójka UNKWD Obwodu Irkuckiego

art. 58-1"a", kk RFSRR

najwyższy wymiar kary

Śmierć

20.11.1938

Irkuck

Rehabilitacja

02.08.1957

Trybunał Wojskowy

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Księga pamięci Obwodu Irkuckiego\6070