Powrót do listy

Bronisław Sawicki


Sawicki

Bronisław

Adam

00.00.1914

Połoninka

połoński

kamieniecko-podolska

Tomsk

Polak

średnie

optyk

bezpartyjny

Areszt

04.10.1938

Wyrok

04.10.1938

polska kontrrewolucyjna organizacja nacjonalistyczna

rozstrzelanie

Śmierć

13.10.1938

Rehabilitacja

00.06.1959

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Księga pamięci Obwodu Tomskiego