Powrót do listy

Jan Sadkowski


Sadkowski

Jan

Józef

00.00.1888

Szałuchi

uszacki

witebska

Mienica

uszacki

witebska

Polak

niepełne podstawowe

kołchoźnik

Areszt

30.06.1938

Wyrok

29.09.1938

trójka

art. 71, 76 kk BSRR - działalność kontrrewolucyjna

najwyższy wymiar kary

Śmierć

13.10.1938

Rehabilitacja

30.09.1989

Prokuratura Obwodu Witebskiego

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Białoruski "Memoriał"\UKGB Obwodu Witebskiego