Powrót do listy

Teodor Sakowicz


Sakowicz

Teodor

Filip

00.00.1903

Kazarewszina

wietryński

połocka

Zaprudie

wietryński

witebska

Polak

kołchoźnik

Areszt

22.11.1937

Wyrok

03.01.1938

Komisja NKWD ZSRR i Prokurator ZSRR

art. 68 kk BSRR - szpiegostwo

najwyższy wymiar kary

Śmierć

15.03.1938

Mińsk

Rehabilitacja

07.10.1957

Trybunał Wojskowy Białoruskiego Okręgu Wojskowego

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Białoruski "Memoriał"\UKGB Obwodu Witebskiego\6798-P